عقد آریایی

عقد آریایی

عقد آریایی با زبان سلیس فارسی خوانده می‌شود، که مهمانان حاضر در مراسم باید در بیان جملات عقد آریایی عروس و داماد را همراهی کنند. مراسم عقد آریایی، سوگند یاد کردن عروس و داماد در حضور مهمانان است و جمله‌ای که همیشه در مراسم عقد آریایی تکرار میشود، تعهد به وفاداری به همسر است که هر دو طرف باید در مقابل یکدیگر و از صمیم قلب تکرار کنند. جملاتی که داماد باید تکرار کند:

به نام نامی یزدان

تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان

برای زیستن با تو، میان این همه گواهان

بر لب آرم این سخن با تو، وفادار خواهم ماند

در هر لحظه، در هر جا، پذیرا می‌شوی آیا؟

جملاتی که عروس باید تکرار کند:

به نام نامی یزدان

پذیرا می‌شوم، مهر تو را از جان، هم اکنون

باز می‌گویم میان انجمن با تو، وفادار تو خواهم ماند

در هر لحظه، در هر جا!